BIZ hakda

GYSGAÇA SYITYASYNYUR MAZMUNY

Aýna çüýşeleri öndürmekde ýöriteleşen “Rich Packaging”, Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Sýuzhou şäheriniň aýna senagat parkynda ýerleşýär, sarp ediji üçin ýörite gaplamalary öndürýär we satýar. Önümlere atyr çüýşeleri, losyon çüýşeleri, krem ​​bankalar, efir ýagy çüýşeleri, diffuzor çüýşeleri, şem bankalary we degişli esbaplar girýär. Önümçilik tejribesi, hünär tehniki goldawy bilen, “Efficient & Creative” ýyllar boýy kompaniýamyzyň esasyny düzdi. müşderiler üçin iň amatly çözgütleri, iň ýokary hilli standart we iň bäsdeş bahalary üpjün etmekdir. çynlakaý we ygtybarly hyzmatdaş bolmak maksady bilen.

 • t018cb2aba808951aa21
 • Manufacturer

  Öndüriji

  Aýna çüýşeleriň professional öndürijisi 10 ýyla golaý.

 • Quality

  Hil

  Gaty hil gözegçilik ulgamlary we gözleg bölümi önümlerimiziň ajaýyp hilini üpjün edýär.

 • Customization

  Özbaşdaklaşdyrma

  Professional dizaýn topary we doly zynjyrly önümçilik ukyby, size bir gezeklik ýöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýär.

 • Service

  Hyzmat

  Tejribeli hyzmat topary we güýçli önümçilik goldaw topary müşderi aladasyz sargyt hyzmatyny hödürleýär.

ÖNÜMLERI TEKLIP EDiň

Bagt ruhuň atyrydyr.

Habaryňyzy goýuň